EN // Josaph’Aire is a nonprofit organization that gathers several civic initiatives that got in action on and around the Josaphat site (not the park) in Brussels. Within the self-organized temporary use of Josaphat each initative on its own explores social innovation and looks for how they -as urban commons- can contribute to the transition of our city. Our diverse communities of citizens research and experiment how temporary use can become a full-fledged part of the urban development process.

NL // Verschillende burgercollectieven hebben zich – zonder vooropgesteld doel – gelanceerd in het tijdelijk gebruik van de Josaphatsite. Elk op hun manier staan de initiatieven voor sociale innovatie en zoeken ze samen naar hoe ze als stedelijke commons kunnen bijdragen aan de transitie van onze stad Brussel. Zelf-georganiseerd ondernemen deze burgers actie om tijdelijk gebruik als een volwaardig deel van het stadsontwikkelingsproces te kunnen implementeren.

FR //